OPDRACHTGEVERS

4 medieval professors Bureau glossarum participeert in diverse paleografische en codicologische
onderzoekswerkgroepen, zoals Pastei.

————————————————————————————————————————————————————

Aan het Hoge der Aa te Groningen (stadswandeling 29-12-2015)Ook voor historische
wandelingen en reisbegeleiding.

 

 

————————————————————————————————————————————————————

TresoarlogoVoor Tresoar Fries historisch en letterkundig centrum,
heeft Bureau glossarum het archief van Jan Timmer geïnventariseerd.

 

————————————————————————————————————————————————————

Voor het boek Antoine Cucheron of France… (2012)
van Jonathan A. Shaw heb ik in 2011 en 2012
transcripties en vertalingen van zeventiende
eeuwse archiefstukken gemaakt en historisch
onderzoek verricht.

Het boek heeft bij Shaw in 2013 en 2014
geleid tot vervolgonderzoek, waaraan
Bureau glossarum heeft bijgedragen
in de vorm van vertalingen Nederlands > Engels