Tag: transcriptie

Waar is het lijk van Adolf van Nassau (1540-1568)?

Historicus Lammert Doedens is al meer dan twintig jaar in de ban van een van de grootste raadsels van de vaderlandse geschiedenis: waar is de laatste rustplaats van Graaf Adolf (Dillenburg, 11 juli 1540 – Heiligerlee, 23 mei 1568)? Adolf’s stoffelijk overschot werd na de Slag bij Heiligerlee opgebaard in het klooster in Heiligerlee, vervolgens bijgezet …

Continue reading

“Omtrent de vlaemse Eijlanden gecomen sijnde…”

Kort geleden ben ik benaderd door een voormalig Radio Officier bij de Duitse koopvaardij, om een stuk uit het archief van de Verenigde  Oost-Indische Compagnie (VOC) te transcriberen naar hedendaags Nederlands en te vertalen naar het Engels. Het was een zgn. seinbrief uit 1651, voor de overheden van de schepen in de vloot van Gouverneur Generaal Cornelis …

Continue reading